Prodávající je firma Herion Nábytek a.s.

Kupující je osoba, která zašle vyplněnou objednávku z internetového obchodu Herion nábytek. Objednání je rovněž možné zasláním e-mailu, nebo telefonicky. Objednávka je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Po zaslání objednávky bude kupující v co nejkratší době ( do druhého pracovního dne) kontaktován prodávajícím a budou upřesněny podrobnosti ke zboží, dodací lhůta, možnost platby apod.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY A REKLAMACE

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží na první pohled poškozeno, sepište reklamační zápis s přepravní službou. Zde uveďte místo poškození (např. poškozené hrany boku skříně, díl č.2 – viz návod). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. 

Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu co nejdříve nás kontaktujte.

Poškozené nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat v co nejkratším termínu. Dodavatel má lhůtu 30 dnů na vyřízení.

Reklamace musí obsahovat:

název reklamovaného zboží
konkrétní popis závady
reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část
kopii dokladu o koupi(faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi
doporučujeme též přiložit záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)
adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti bude reklamace s největší pravděpodobností vyřízena jejím zamítnutím, pokud kupující dodatečně nebude schopen napravit potřebné informace a doklady, které umožní reklamaci úspěšně vyřídit. 
Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady. 

Reklamace zasílejte na:

Herion nábytek a.s.
Borovského 2000/45
Karviná-Mizerov
734 01

IČ 29056845

DIČ CZ29056845

Vyřízení reklamace

O vyřízení reklamace budete informováni telefonicky či elektronickou poštou.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle Občanského zákoníku č 367/2000 §53 má soukromá osoba (nikoli firma - uvedeno IČ) právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí. Záruka platí pro zboží objednané přes internet. Kupní cena, nikoli dopravné, Vám bude vrácena po zaslání na své náklady v obalu, nepoškozené s veškerými průvodními dokumenty. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené a nesmí jevit znaky používaní.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. Nedováží, nebo se výrazně změnila cena výrobku, nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího. Ve všech těchto případech budete vyrozuměni o způsobu řešení.

Kupující má právo odstoupit od objednávky (Kupní smlouvy) pouze před závazným potvrzením prodávajícím. Poté lze odstoupit jen v případě nesplněním podmínek dodání prodávajícím. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající bude uplatňovat škodu zejména v případě nákupu zboží, které se muselo na přání zákazníka obstarat, nebo vyrobit.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet datumem převzetí. U některých výrobků může být doba prodloužena dle pravidel výrobce, popř. dovozce. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.

Uplatnění záruky je možné u prodávajícího, nebo u servisního střediska. Adresu Vám sdělíme po zaslání e-mailu na adresu info@nabytek-herion.cz 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu  Nábytek Herion a.s. , se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky. V případě, že písemně požádáte o odstranění Vašich údajů z databáze, bude tak učiněno do tří dnů. Stejná žádost bude přeposlána dopravci i prodávajícímu, který vyřizoval objednávku.

Nasledujte nás na Facebooku